Chặn cuộc gọi đến

Chặn cuộc gọi đến

Danh sách chặn định nghĩa những thuê bao không thể kết nối cho thuê bao Call Barring
Để hạn chế các cuộc gọi từ những số điện thoại quấy rầy, làm phiền… thuê bao sử dụng dịch vụ Call Barring có thể chặn cuộc gọi không mong muốn bằng cách thiết lập danh sách Chặn. Những thuê bao trong danh sách chặn không thể thực hiện cuộc gọi đến thuê bao Call Barring.


Để thiết lập danh sách chặn soạn: CHAN SDT1 SDT 2… gửi 9836

Xóa số điện thoại trong danh sách chặn soạn: XOA SDT1 SDT2... gửi 9836

Xem danh sách soạn: CHAN DS gửi 9836

Xóa toàn bộ danh sách: XOA CHAN gửi 9836