1. Giới thiệu dịch vụ

Call Barring là dịch vụ cho phép khách hàng quản lý cuộc gọi của mình. Khi sử dụng dịch vụ khách hàng có thể lựa chọn danh sách thuê bao mà mình muốn chặn hoặc nhận ở mọi lúc mọi nơi và quản lý thời gian nhận cuộc gọi của mình một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng sử dụng dịch vụ
 
STT Gói cước Giá cước đã bao gồm VAT (đồng) Thời gian sử dụng Tự động gia hạn
1 CB1 500 01 ngày Tự động gia hạn
(nếu khách hàng không yêu cầu hủy)
2 CB7 3.000 07 ngày
3 CB30 9.000 30 ngày
 
2. Đăng ký

Soạn DK TênGóiCước gửi 9836

Tên các gói cước là: CB1, CB7, CB30

Ví dụ: để đăng ký gói cước CB30 soạn DK B30 gửi 9836

Để kiểm tra gói cước đang sử dụng soạn KT GOI gửi 9836

Lưu ý: Thuê bao có thể đăng ký và thực hiện cài đặt thời gian bận bằng cú pháp DK OFF Xp (trong đó X là số phút muốn cài đặt bận) hoặc DK OFF Yh (trong đó Y là số giờ muốn cài đặt bận). Mặc định gói cước đăng ký là gói CB30.

3. Hủy dịch vụ

Để hủy dịch vụ, khách hàng soạn tin HUY gửi 9836

4. Thiết lập thời gian bận

Tính năng thiết lập thời gian bận giúp khách hàng chủ động chọn khung giờ bận không muốn nhận cuộc gọi đến

Để cài đặt thời gian bận theo phút soạn: OFF Xp gửi 9836 (X là số phút muốn thiết lập bận)

Ví dụ: OFF 30p

Để cài đặt thời gian bận theo giờ soạn: OFF Yh gửi 9836 (Y là số giờ muốn thiết lập bận)

Ví dụ: OFF 1h

Để kiểm tra thời gian bận soạn: KT gửi 9836

Để hủy thời gian bận soạn: ON gửi 9836

5. Cài đặt nội dung tin nhắn trong thời gian bận

Quý khách hàng có thể thay đổi nội dung tin nhắn báo bận hoặc lựa chọn dùng tin nhắn mặc định của hệ thống

Soạn ND Nộidungtinnhắn gửi 9836

Để xem nội dung tin nhắn soạn XEM gửi 9836

6. Thiết lập danh sách ưu tiên

Danh sách ưu tiên định nghĩa những thuê bao vẫn kết nối khi thuê bao callbarring đang cài đặt bận

Để thiết lập danh sách ưu tiên soạn: UU TIEN SDT1 SDT 2… gửi 9836

Xóa số điện thoại trong danh sách ưu tiên soạn: UU TIEN XOA SDT1 SDT2... gửi 9836

Xem danh sách soạn: UU TIEN DS gửi 9836

Xóa toàn bộ danh sách: XOA UU TIEN gửi 9836

7. Thiết lập danh sách chặn

Danh sách chặn định nghĩa những thuê bao không thể kết nối cho thuê bao callbarring

Để thiết lập danh sách chặn soạn: CHAN SDT1 SDT 2… gửi 9836

Xóa số điện thoại trong danh sách chặn soạn: XOA SDT1 SDT2... gửi 9836

Xem danh sách soạn: CHAN DS gửi 9836

Xóa toàn bộ danh sách: XOA CHAN gửi 9836

8. Liên hệ

Để nhận hướng dẫn sử dụng, khách hàng có thể:
- Soạn tin HD gửi 9836
- Gọi đến số 199 để nhận tư vấn trực tiếp
- Truy cập website: http://www.cb.gmobile.vn